Til deg som skal renovere baderommet

Mange kunder lurer på hvordan renoveringen av et bad gjennomføres. Vi ønsker derfor å vise for deg hvordan et bad blir til og refererer til et prosjekt utført i 2006. Vi deler opp arbeidet i 8 trinn, hvor trinn 1 er oppstarten og trinn 8 er sluttføringen.

Etter første telefonkontakt med kunden, avtales en befaring. Her er det en fordel at kunden er forberedt og evt. har satt opp skisser med mål på hvordan utformingen ønskes. Vi måler fukt og gjør forundersøkelser i sluk osv. Ofte bekrefter målingene samme fuktutslag ved døren som ved dusjen.

Vår prosjektleder Vidar G. Strømdahl, er på befaring hos en familie på 4. Leiligheten er kjøpt for tre år siden. Lenge har de hatt mistanke om feil på badet da en ukjent lukt har kommet frem med jevne mellomrom. De har også oppdaget misfarging i panelet hos naboen i underetasjen. En kort undersøkelse bekreftet det eierne trodde – badet er lekk og må totalrenoveres.

De hadde lenge mistrivdes i eget baderom, men en for tynn smøremembran gjorde skadene meget omfattende og store fuktskader i leiligheten under. 

   
Trinn 1 - demontering, riving, pigging og stripping
Den omfattende renoveringen startet med å fjerne gamle møbler og innredning. Gulvfliser, veggfliser og betongdekket pigges ut. Skadet kledning på vegger og gulv  avdekkes. Under badekaret, innebygget i siporex, viser fuktinnholdet 99,9%. Bak veggflisene dukket det opp flere lag med gammel panel før selve murveggen. Panelen hadde fått mistenkelige farge-sjatteringer på grunn av fukten. En fuktmåler bekreftet at innerste konstruksjoner var våte, også bjelkelaget. Utgravingen kan starte.  
  
Følgeskadene viser seg større enn antatt. Tre års dusjing har fått store konsekvenser. De fleste områder har høyt fuktinnhold. Under badekar er det ikke fliselagt på vegger eller gulvet. Bak gipsplatene er det store felter med muggsopp, det samme i det gamle panelet og gulvbordene. Omfattende dokumentasjon startes og flere materialprøver gjennomføres. Totalt leveres fire materialprøver til våre partnere og ekspertpanel i Myco Team. Rivingen tar en hel uke.

Badet er nå ferdig revet, og kun gulvbjelkene er igjen. Vegger og gulv blir grundig rengjort før bjelkene blir grundig sjekket for innehold av ekte hussopp. Heldigvis ble eieren skånet for dette. Badet må stå til tørk i 14 dager før oppbyggingen kan starte. Nye fuktmålinger tas og verdiene noteres nøye ned på kontrollskjema.

   

Trinn2 - nye rør og sluk

Det gamle soilrøret og sluket var modent for utskiftning og kasser i underetasjen blir revet og nytt sluk montert. Vår rørlegger skifter ut den gamle traseen og legger nye stålrør og støpejernsluk. Rørene vanntestes før nytt bjelkelag monteres på gamle bæringer. Platelaget legges med fuktbestandige sponplater ferdig med fall mot to sluk. Slik spares det å støpe i to omganger. Gulvet blir også lettere, med tanke på vekt fra betongen. Bildene viser nye avløps-system og undergulvet.

   
Trinn 3 - gulvkonstruksjon
Gulvet er nå ferdig og klart for legging av membran. Denne fasen er den siste delen av grunn- konstruksjonen og den viktigste å få riktig utført. Belegget skal holde fukten unna tilstøtende rom og etasjen under. Dette vil spare eier for en kostbar vannskade.
Vår membranlegger er ekspert. Han sveiser og limer belegget, før vi fyller opp hele bassenget med vann. Dette kalles vanntest. Kun et fåtall firmaer i Norge gjør dette riktig. Dagen etter tappes vannet ut og både nytt soilrør, sluk og membran får sin vannprøving. Alle koplinger og gjennomføringer sjekkes før detaljer noteres på kontrollskjema.
   

Nå legges avløp til badekar og servant oppå membranen. Deretter følger armeringsnett som sikrer svinn og brudd i betongen. Nytt gulv med varmekabler kan nå legges. Elektrikeren stripser varmekabel til armeringsnettet og ”megger” kabelen før støpingen begynner.

   

Vi støper gulvet med en hurtigsement. Derfor må dette gå fort før herdingen starter. Prosessen tar 4 timer til gulvet er støpt, og fire timer før det kan gås på. Badet er nå ferdig med sine grunnkonstruksjoner.

Trinn 4 - veggkonstruksjonen
Vegg og takkonstruksjoner skal nå monteres. Der hvor det er reisverk i veggen bruker vi 15 mm finerplater på stendere først. Da får vi en fast vegg bak alle plater, samtidig som feste til dusjvegger, servant og innredning blir solid. Etter at finerplatene er lagt, monteres våtromsplater. Vi velger alltid membranplater i våtsoner, men på mindre bad monteres dette på alle 4 vegger. Direkte på mur eller teglstein, limer vi platene med fliselim og plugger med skiver.   
  

Trinn 5 - smørembran, gulv og vegg

Veggene skal så påføres flytende membran. Mellom strøkene blir en fiberremse bakt inn for å forsegle i hjørner og rørgjennomføringer i veggen. Remsen forsegler også overgangen mellom gulvmembranen, påstøp og veggen. Fordi det nystøpte gulvet ikke skulle trekke til seg fuktighet, trengte det et dekke med smøremembran. Her fulgte de våtromsnormens anvis-ninger om en membrantykkelse på minimum 2,5 mm. Det eneste stedet som ikke ble smurt inn med membran, var veggene i sluket. Hvis det øverste laget med membran skulle bli skadet og fuktighet sive ned i gulvet, kunne det ledes ut i sluket, istedenfor å bli sperret inne i støpen. Fukten skulle i hvert fall ikke spre seg til etasjen under.
  

Trinn 6 - flislegging og fugearbeid

Når smøremembranen er herdet, kan flisearbeidet starte. Det er her viktig at limet som brukes har riktig bindemiddel for hardheten i type fliser. Vi bruker kun produkter fra verdens ledende leverandører. De gir også produktgaranti. Flisleggingen startes med å finne gulvets laveste punkt, rommets lengde, bredde og høyde. Alt beregnes med senterlinjer for å se hvordan flisene 'går opp' med sluk, servanter osv. Dette er nitidig arbeid og må gjøres nøyaktig for et perfekt sluttresultat. For å få like kapp inn mot alle hjørner, startet de flisleggingen fra senterlinjen på midten av veggen. Etter å ha flislagt helt opp til taket, kan den nederste raden med fliser monteres.
  
Gulvet og veggene ble mikset med glassmosaikk som ble ble lagt i felter opp på veggen. Flisene  ble fuget med fugemasse og overgangen mellom gulv/vegg ble tettet med sanitær silikon.
  
Til innbyggingen bruker vi våtromselementer. De er solide, vannfaste, trykkfaste og enkle å tilpasse. En viktig detalj er å lage fall langs kantene på karet. Da renner vannet vekk under dusjing og bading. Platene limes med spesiallim og herdes før flissettingen starter. Det er viktig å ha lufteluker i fronten på karet, dette sikrer sirkulasjon av luften og varmen under badekaret.
  

Vi bruker her glassmosaikk som legges uten kapp og hele i alle ytterhjørner. Mosaikken fuges samtidig med limtypen som er hvitbasert og spesielt beregnet for denne typen flis. Baderomsmøbler og sanitærutstyr skal nå på plass og rørleggeren skal montere kranene.

   

Trinn 7 - montering av utstyr, servanter og dusj med tilhørende garnityr

Kunden har på forhånd valgt ut type utstyr som ønskes til badet. Det ble valgt badekar med vulstbatteri, servant på heltre plate og dusjdør med sandblåst felt. Utstyret monteres og vann koblet til. Det er stor entusiasme når rommet endelig kunne innvies med et langt og varmt bad.

  

Trinn 8 - sluttkontroll og overlevering

Arbeidene er nå sluttført og våre erfarne håndverkere starter med sluttkontroll av arbeidet. Dette er en meget viktig del av arbeidet fordi alle installasjoner skal samsvare med hverandre og vi skal dokumentere våre løsninger. Alle håndverksgruppene utføres sine egne kontroller og fyller ut i felles fremdrifts/kontrollplan. Rørlegger sjekker vanntrykket, vannlåser, overløps-ventiler og at det kommer varmtvann. Elektrikeren er lovpålagt omfattende dokumentasjon og bruker elektronisk Febdok. Her utarbeides samsvarserklæring. Det sjekkes fall under badekaret og fall i dusjen.

  

10 grunner til å velge oss


1. Befaring til avtalt tid, også etter arbeidstid.
2. Tilbud innen 14 dager etter befaring inkludert fremdriftsplan.
3. Vi tar hele ansvaret og organiserer alt fra start til ferdig bad.
4. Vi garanterer ferdigdato ved forsinkelser betaler vi dagbøter.
5. En leverandør av matriell til prosjektet.
6. En byggeleder koordinerer alle håndverkerne.
7. 5 års garanti på arbeid og produkter.
8. Vi gir deg prisgaranti på avtalte priser.
9. Ferdigbefaring etter at badet er tatt i bruk for at du skal bli kjent med ditt nye bad.
10. Digital dokumentasjon - ferdig utfylt på CD-Rom.